Date:7. mai 2013

Ulke

En utpreget rovfisk som sluker byttet sitt

Ulke smaker godt og er ofte å finne på restaurant-menyen.

Etter gytingen er det hannen som passer eggen. Eggene ligger da som knyttenevestore klumper blant alger og stein. Ulke er den største fisken i denne familien.