Date:7. mai 2013

Trollkrabbe

Blir ofte forvekslet med Kongekrabbe

Trollkrabben (Lithodes maja) lever langs hele norskekysten på dyp fra 80 til 500 meter. Trollkrabben spiser alger, pigghuder og åtseler. Den blir ofte forvekslet med Kongekrabbe, men Trollkrabben er mye mindre og har mye hardere skall.