Date:7. mai 2013

Rossia glaucopis blekksprut

Bifangst i reketrålen

10 armet blekksprut som lever av fisk, rekeyngel og plankton. Blekksprut blir ofte tatt som bifangst i reketrål.