Date:7. mai 2013

Rødspette

En meget god matfisk

Rødspette er en meget god matfisk som har blitt overbeskattet i mange år og derfor har periodiske fredninger. Dette gjelder også for fritidsfiske. Rødspetten kan danne hybrider med både Sandflyndre og Skrubbe.

Kan gå opp i elvemunninger.