Date:7. mai 2013

Gul Wrasse

En pussefisk

Gul Wrasse (Halicheres chrysus) lever i hele IndoPacific fra 10 meter til 30 meter, og blir 12 cm lang. Den kan opptre som pussefisk på større fisk.