Torsken kjenner du lettest igjen på hakeskjegget

Kommersielt er torsk den viktigste matfisken i Norge. Du kan treffe på både kysttorsken som lever stasjonært nære kysten langs havbunnen, og den vandrende, oseaniske torsken som vi kaller skrei.

Visste du at ordet ”torsk” kommer av det gammelnorske turskr som betyr tørrfisk? Nyere forskning tyder på at vi har mange forskjellige torskestammer.

Category
På dypere vann