Sjøørrett og innlandsørrett er samme art

Noen blir  blir stående i ferskvann hele livet, mens andre går på sjøen. Sjøørreter som vandrer ut kommer alltid tilbake til elva de vokste opp i. Merkeforsøk viser at de sjelden drar lenger enn 12 km fra der de er født. Stort sett holder sjøørreten seg mye nærmere.

Spiser småfisk, krepsdyr og børstemakk, men også innsekter.

Category
Pelagisk