Bifangst i reketrålen

10 armet blekksprut som lever av fisk, rekeyngel og plankton. Blekksprut blir ofte tatt som bifangst i reketrål.

Category
På dypere vann