Hunnen blir kalt rognkjeks og hannen rognkall

De har en sugeskive på undersiden, mellom brystfinnene som de suger seg fast til underlaget med. Rognkjeks lever av krepsdyr og maneter, og kommer inn til kysten for å gyte.

Hannen passer på eggene som kan være lagt helt oppe i fjæra. Han suger seg fast nær dem, og står i fare for å bli tørrlagt ved lavvann. Rognkallen blir da et lett bytte for ulike fugler.

Rognen blir sendt til Danmark hvor den blir kaviar. Det er denne kaviaren du får kjøpt i butikken, og som er svart eller oransj. Kjøttet til rognkallen er velsmakende, men av ukjent grunn har det fått et dårlig rykte i Norge.

Category
På dypere vann