Utsatt for overfiske

Overfiske gjorde at makrell-bestanden ble redusert til en femtedel på 60- og 70- tallet. Fisket er nå regulert og alle europeiske fiskerinasjoner følger reglene bortsett fra Island som har fått makrellen dit på grunn av at havet har blitt varmere og planktonet som makrellen beiter på trekker lenger nordover.

Category
Pelagisk