Lomre er en fisk i flyndrefamilien

Lomre er vanlig å finne på sandbunn langs hele norske-kysten, og har liten økonomisk betydning hos oss. Næringsspesialist på mangebørsteormer. Kan skifte farge raskt etter bunnforholdene.

Category
Flatfisk