Havabboren har etablert seg hos oss de 30 siste årene

Sannsynligvis for at havet langs Norskekysten har blitt varmere. Det ble påvist gyting for første gang i Norge for noen få år siden. Havabboren er en stimfisk som også trives i brakkvann. Den lever av diverse krepsdyr, blekksprut og småfisk.

Havabboren har sannsynligvis blitt beskattet for hardt lenger sør i Europa.

Category
Pelagisk