Laksen blir født i elva og vandrer ut i havet etter 2-5 år

Laksen blir i havet i 1-4 år, før den igjen vandrer tilbake til oppvekstelva. Hvordan den finner tilbake strides de lærde om. Etter gyting dør mange laks, men det finnes også laks som gyter flere ganger. Laksen kan svømme med en hastighet på bort i mot 50 km i timen. Bestanden har gått sterkt tilbake siden 1980-tallet. Grunnene til tilbakegangen er flere,- forurensning, lakselus fra oppdrettsanlegg, matmangel i Nord Atlanteren og overfiske for å nevne noen.

Category
Pelagisk