Føder opp til 400 levende unger

Ålekvabbe har indre befrukning og føder mellom 30 og 400 levende unger. Er velsmakende men blir ikke utnyttet på grunn av størrelsen.

Ålekvabben finnes også i brakkvannssonen.

Category
I fjæra