Risør Akvarium er en stiftelse

21. mars 1997 ble det avholdt stiftelsesmøte i Stiftelsen Risør Akvarium. Protokollen ble undertegnet av oppretter ved ordfører Lars Lauvhjell på vegne av Risør kommune.

§ 2 i særutskrift av vedtekter: Risør Akvarium er en selveiende institusjon som er opprettet av Risør kommune og har som formål å ivareta og drive sjøakvarium med publikumsbesøk, informasjonsvirksomhet til skoler og institusjoner samt kunne være feltbase i marinbiologisk forskervirksomhet

Festekontrakten til bygningen gir Stiftelsen Risør Akvarium bruksrett til bygget, og er uoppsigelig. Grunnkapitalen var på kr. 2.200.000.- som representerte bygningen i Strandgaten 14, i dette beløpet var kr. 1.000.000.-, en gave til Risør kommune fra Thomas Thiis-Evensen.

 

Billettinntekter er hovedinntekten til Risør Akvarium. Kommunalt driftstilskudd er også blitt innvilget, og har de siste årene vært et fast tilskudd. I tillegg har både DNB ved Sparebankstiftelsen og Sparebanken Sør gitt støtte i årenes løp. Dette er midler som i sin helhet har gått til utbygging og kvalitetshevelse av Risør Akvarium. Også andre har bistått og bistår med dugnad, gaver og bistand på ulike hold.

Styret består av:

  • Jan Morten Homme, (Styreleder) Feedback Aquaculture ANS
  • Bernt Tronstad
  • Åse Fjellstad, Saldo Regnskap AS
  • Yngvar Aanonsen
  • Paul Andreas Aakerøy

 

Ansatte:

  • Wieger van Brunschot, daglig leder

Partnere og støttespillere

Risør Akvarium vil rette en spesiell takk til Risør FiskemottakHavforskningsinstituttet FlødevigenRisør Undervannsklubb, Vivara Norge,  yrkesfiskere, hobbyfiskere og alle privatpersoner som tilfører Risør Akvarium både gjenstander og fisk og havdyr til utstillingen.

Samarbeidspartnere