Interaktiv tegnerom åpnet

I interaktiv tegnerom kan barna fargelegge, skanne og leke med sine egne fisk og sjødyr.