Trekking lokale premier kystlotteriet

Tirsdag 30 oktober ble det slutt på årets aksjon og ordfører Per Kristian Lunden har trukket vinnere av de lokale premier i Kystlotteriet 2018. De lokale premier, bestående av 5 ganger 1.000 kr ble sponset av miljødirektoratet via Risør Akvarium.

Heldige vinnere fra Risør har fått beskjed av Risør Akvarium. Alle lodd går nå videre til nasjonale trekning med blant annet gavekort og opplevelse baserte premier. Risør Akvarium, Risør kommune og kysten takker alle for innsatsen. Neste år håper vi at enda flere er med. Husk, det er enkelt å delta. Hent sekk, plukk marint søppel, lever inn sekk og lodd! Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som all tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering.

Risør kommune er med i systemet gjenom Risør Akvarium og mange frivillige har plukket strandsøppel og levert sekker og lodd inn hos akvarium.