Risør Akvarium får 500.000 til nytt miljøtiltak

500.000 til Risør Akvarium som igjen har fått midler fra Miljødirektoratet for videre engasjement mot marin forsøpling.  

70% av all marine forsøpling ligger på bunnen. Risør Akvarium formidler læring og kunnskap til barn og unge om livet i havet. Vi vil derfor bidra til økt trivsel og levedyktighet for marine organismer i Risørs Indre Havneområde og kystlinje.

Miljødirektoratet fikk inn 200 søkere og deler ut 60 millioner til 36 prosjekter som vil gi et renere hav. Vi er en av søkerne som også i år for støtte til prosjektet «Vi tar vare på livet i havet». Se listen her http://www.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/tilskudd_juli_revidert.pdf

Kort oppsummering av tiltaket:

Tiltaket omfatter rydding under vann, og oppstart av flere strandryddekampanjer, samt utarbeidelse av en informasjonsutstilling som gir kunnskap og motivasjon til arbeid mot marin forsøpling for fastboende, hyttefolk og båtturister samt kampanjen «Ren Risørkyst» som vil fokusere på at vi alle kan gjøre litt og motivere og legge til rette for at Båtfolket også rydder med seg det det kommer over i strandsonen og kystlinjen i skjærgården og utehavnene.

Samarbeidspartnere i prosjektet vil være dykkere, avfallsselskap, Marineoperatørene, Hold Norge rent, Risør Kommune, Fagrådgiver i Naturvernforbundet innen marinbiologi, forurensning og marin forsøpling, kyst og marinerelaterte virksomheter, foto og filmselskap,  skoleklasser og  frivillig organisasjoner.

Prosjektet går fra tidlig høst 2017 til og med 2018.

Risør Kommune`s ordfører er svært fornøyd med initiativet og tildelingen og backer prosjektet fullt ut.

Foto: Bjørn Svensson fra bunnryddingsaksjon 2016