Oppdatert blåskjellvarsel hver fredag

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell, og gir kostholdsråd hver uke. Her kan du sjekke om det er trygt å spise blåskjell fra ditt distrikt.

Blåskjellvarslet er et tilbud til deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet. Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.

Forekomster av giftige alger kan være lokal. Mattilsynet oppfordrer derfor folk til å sanke skjell så nært uttaksstedene som mulig.

Vær svært forsiktig hvis rådene veksler fra sted til sted langs samme kyststripe.

Blåskjell kan høstes og spises hele året, men marine algegifter i skjell kan også forekomme til alle årstider

Skjellene lever av planktonalger ved å filtrere sjøvann for alger. Enkelte algetyper kan inneholde giftstoffer som så akkumuleres i skjellene.

Gå til blåskjellvarsel her